Quý là gì? 1 năm có mấy quý, tuần, ngày và cách tính chi tiết

1 năm có mấy quý, tuần, ngày? Đây là thắc mắc của nhiều người về cách tính thời gian. Dưới đây, ieatgravel.com sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết vấn đề trên, cùng tham khảo nhé!

I. Quý là gì?

Quý là danh từ mà chúng ta thường xuyên nhắc đến, nhưng không phải ai cũng biết quý là gì? Quý là một danh từ chỉ đại lượng thời gian, khi hết quý thứ 4 trong 1 năm cũng đồng nghĩa thời gian một năm cũ đã kết thúc và bạn phải chuẩn bị để bắt đầu một năm mới.

II. 1 năm có mấy quý?

1 năm sẽ có tất cả 4 quý

Thông thường 1 năm có 12 tháng và 1 quý sẽ có 3 tháng vì thế 1 năm sẽ có tất cả 4 quý. Quý 1 trong năm bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 2, Quý 2 trong năm bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6, quý 3 trong năm bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9, quý 4 trong năm bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12. Do đó, trong 1 năm sẽ có 4 quý, hết quý 4 chính là thời gian kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.

III. 1 quý có bao nhiêu tháng?

Hiện tại, 1 quý chúng ta có 3 tháng, chia đều cho 1 năm chính xác như sau:

  • Quý 1 có 3 tháng từ tháng 1 đến hết tháng 3
  • Quý 2 có 3 tháng từ tháng 4 đến hết tháng 6
  • Quý 3 có 3 tháng từ tháng 7 đến hết tháng 9
  • Quý 4 có 3 tháng từ tháng 10 đến hết tháng 12

IV. 1 năm có bao nhiêu ngày, tuần và tháng

Cách tính 1 năm có bao nhiêu ngày, tháng, tuần
  • 1 năm thường có 365 ngày (Lưu ý: những năm nhuận thường có 366 ngày và cứ 4 năm thì lại có 1 năm nhuận. Và năm nhuận thường thấy xuất hiện vào tháng 2, đó là ngày 29 của tháng 2. Còn thông thường, tháng 2 chỉ có 28 ngày).
  • 1 tuần có 7 ngày, 1 năm có 365 ngày, ta lấy 365/7 kết quả là 52 tuần. Vậy 1 năm có 5 tuần.
  • 1 năm có 12 tháng tất cả, từ tháng 1 đến tháng 12 (Lâu lâu lại có 1 tháng lặp lại gọi là năm nhuận).

V. Một năm có bao nhiêu giờ, phút, giây?

Cách tính 1 năm có bao nhiêu giờ, phút, giây
  • 1 ngày sẽ có 24h, vậy nên 1 năm không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày x 24 = 8.760 giờ. Đối với năm nhuận, sẽ có thêm 24 giờ nên sẽ có tổng cộng 8.784 giờ.
  • Mỗi một giờ sẽ có tổng cộng 60 phút. Vậy nên, mỗi một ngày sẽ có tổng cộng 1440 phút. Nếu năm đó không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày*1440 giờ = 525.600 phút. Đối với năm nhuận thì sẽ có 527.040 phút.
  • Mỗi một phút sẽ có tổng cộng 60 giây. Vậy nên trong một năm không nhuận sẽ có tổng cộng 525.600 phút*60 giây = 31.536.000 giây trôi qua. Còn đối với năm nhuận sẽ có 31.622.400 giây.

Qua bài viết trên chúng ta đã biết khái niệm về quý, 1 năm có mấy quý và cách tính thời gian chính xác rồi phải không. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thể nắm chắc kiến thức về thời gian, từ đó sắp xếp và phân chia sao cho hợp lý để hoàn thành công việc và học tập hiệu quả nhé!